Case

Hållbarhetsprogrammet som gav Holtab konkreta resultat

Med:
Sandra Rydiander
insight featured image
Holtab ville ta ett större grepp om sitt hållbarhetsarbete. När de fick höra talas hållbarhetsprogrammet ”Sustainability Business Program" som Grant Thornton utvecklat tillsammans med SEB, var de inte sena att hänga på. ”Programmet har hjälpt oss ta ett stort kliv fram och givit oss många nya insikter och perspektiv”, säger kvalitetschefen Sandra Rydiander.

Holtab är en av Nordens ledande leverantörer av lösningar för kraftöverföring med produkter som nätstationer, fördelningsstationer, teknikhus och lågspänningsställverk. Bolaget arbetar aktivt med återvinning och kretsloppstänkande. Miljö- och hållbarhetsfokus finns med i alla deras processer. De har bland annat en hållbarhetsrapport och har uttalade hållbarhetsmål.

Ville ta ett helhetsgrepp

Kvalitetschefen Sandra Rydiander kände ändå att det fanns mer att göra på hållbarhetsområdet.

- Jag tyckte att vi behövde ta ett helhetsgrepp på vårt hållbarhetsarbete. Både för att uppnå kraven i hållbarhetsredovisningen, men också för att bli medvetna om vad vi gör bra, och vad vi kan göra bättre rent konkret, säger hon.

Så när Sandra Rydiander hörde talas om Sustainability Business Program (SBP) tyckte hon att det lät som ett perfekt upplägg. Hon fick okej från ledningen att gå programmet, och fick även med sig Holtabs inköps- och logistik chef och affärsutvecklingschef.

- Det var nytt för oss tre att jobba ihop, men väldigt nyttigt. Vi kunde bidra med olika perspektiv vid utbildningsträffarna, säger Sandra Rydiander och förklarar närmre hur programmet gick till:

- Programmet pågick under sex månader och inleddes med en träff där vi kartlade Holtabs specifika hållbarhetsutmaningar och hur vi praktiskt skulle kunna hantera dessa. Därefter hade vi sex teoretiska utbildningstillfällen i form av workshops där vi tillsammans med andra företag diskuterade olika teman med fokus på affärsmodell, intressenter, omvärld och framtid, väsentlighet och målsättningar.

Sandra Rydiander, kvalitetschef Holtab

Sandra Rydiander, Holtab. Foto: Holtab

Satte hållbarhet på agendan

Sandra Rydiander berättar vidare att de inför varje utbildningstillfälle fick en konkret uppgift utifrån Holtabs utmaningar. Denna skulle presenteras och förankras med ledningsgruppen för att sedan implementeras i bolaget.

- Innan programmet började bokade jag därför in sex möten med ledningsgruppen. Vid dessa möten kunde vi diskutera uppgiften ingående inför varje utbildningstillfälle. Det innebar att ledningen fick hållbarhetsfrågorna på agendan, vilket var väldigt värdefullt.

Konkreta resultat

Programmet har nu dels resulterat i att Holtab har tagit fram en hållbarhetsplan för 2022 med definierade hållbarhetsområden som de själva kan vara med och påverka. De har också kopplat sina hållbarhetsmål till de globala målen, samt identifierat ett nytt hållbarhetsmål.

- Vi hade sedan tidigare identifierat fyra hållbarhetsmål avseende jämställdhet, medarbetarnas välmående och personsäkerhet. Nu har vi ytterligare ett hållbarhetsmål avseende koldioxidutsläpp. Det var när vi frågade våra intressenter som det blev tydligt att detta var viktigt även för dem.

Gett nya perspektiv

Att just samtala med intressenter och få deras input på förslagen var väldigt värdefullt, liksom att få olika perspektiv på hållbarhet från de andra företagen som var med på utbildningstillfällena. De hade alla kommit olika långt och kom från olika branscher.

Det Sandra Rydiander uppskattar mest med programmet är att det både har gett nya perspektiv på hållbarhet, ett kvitto på att Holtab är på rätt väg samt en bekräftelse på att de hållbarhetsmål de hade tidigare fungerade.

Vi har fått uttalade hållbarhetsmål och vi är väl förberedda inför hållbarhetsredovisningen. Nu när vi har fått de rätta verktygen kan vi börja jobba konkret med dessa mål och omsätta dem i praktiken, säger hon.

Varför tycker du att andra företag ska gå detta program?

- Det var ett enkelt sätt att skapa diskussioner kring hållbarhet och ett bra sätt att komma igång. Man får ett konkret underlag att arbeta med och någonstans att vända sig med frågor. De som höll i programmet var verkligen kunniga och inspirerande och de gav oss nya perspektiv kring olika sätt att se på hållbarhet.

Hur ska ni jobba vidare med hållbarhet?

- Vi ska ha en återträff med SBP då vi kan få svar återstående frågor. Vi gör också en nulägesanalys på våra nya hållbarhetsmål. Nästa steg är att implementera målen i organisationen genom verksamhetsplaner. Vi ska bryta ner varje mål och göra dem konkreta genom handling så att Holtab verkligen kan bidra, bland annat till en bättre miljö med mindre koldioxidutsläpp.

Om Sustainability Business Program 

Sustainability Business Program är ett unikt utbildningsprogram som ger dig experthjälp med att utveckla ditt företags hållbarhetsstrategier. Målet är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Konceptet har tagits fram av SEB, i samarbete med revisions- och konsultbyrån Grant Thornton. 

Programmet pågår under ca 6 månader och inleds med en kartläggning av bolagens specifika hållbarhetsutmaningar, följt av 5 halvdags-workshops med fokus på affärsmodell, intressenter, omvärld och framtid, väsentlighet och målsättningar. Tillsammans med stöttning från experter jobbar deltagarna löpande mellan workshop-tillfällena med implementering och förankring ute i bolagen. Utbildningen avslutas med en återträff efter ett par månader för att följa upp hur arbetet har gått.

Anmäl dig till Sustainability Business Program