Idrott - moms
Case

”Det är inte en rapport med fina ord, det är ett gediget grundläggande tänk”

Intervju med Amanda Wilhelmsson, som jobbar med strategi och verksamhetsutveckling på Nordic Wellness.

Hur började samarbetet med Grant Thornton?

Det började med att Nordic Wellness, en av Sveriges största friskvårdskedjor med 257 klubbar och fler än 300 000 medlemmar, nådde omsättningsnivån där det ställs krav på hållbarhetsrapportering och började söka efter en bra partner. Vi fick tips om Grant Thornton och började samarbeta kring själva hållbarhetsredovisningen. Vi har därefter utökat samarbetet kring hela hållbarhetsarbetet med workshops, kartläggning och policys kopplade till det. Nu har vi nyligen även tagit fram vår Code of conduct med stöd av Grant Thornton.

Vilket värde skulle du säga att samarbetet ger er som bolag?

Det har bidragit till att vi arbetar mer övergripande med hållbarhet. Vi ville inte bara skapa en pappersprodukt, vi ville göra rätt från början. Det är inte en rapport med fina ord, det är ett gediget grundläggande tänk. Rådgivarna på Grant Thornton bidrar med vägledning och stöttning till förändring och vi gör jobbet. De har också hjälpt oss att se vad vi bidrar med som företag i ett större perspektiv. I grunden är hela vår affärsidé ett bidrag till ett friskare Sverige.

Spridda policys blev uppförandekod

En av sakerna vi såg när vi gjorde förra årets rapport var att vi hade bra riktlinjer gällande arbetsmiljö, men ingen samlad policy som täckte alla områden. Det blev en del i den uppförandekod som blev klar i början av året. Vi valde att dela in även den i områdena arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, mutor och korruption och miljö, precis som i hållbarhetsrapporteringen. Vi har även tagit fram en leverantörskod i samband med det.

Var kommer initiativet ifrån?

Arbetet är drivet från vår egen organisation. Vi har expanderat enormt fort med 34 nya klubbar förra året och cirka 40 nya i år. Genom att ha koll på hållbarhetsfrågorna kan vi nå en hållbar expansion och inte behöva göra om i efterhand. Vi vill vara det bästa alternativet i Sverige både för våra nya och befintliga medlemmar. Hållbarhetsrapportering ställs det juridiska krav på för vår del men vi hade velat göra det ändå, även om det kanske hade dröjt lite till.

En majoritet av alla svenskar tycker att det är viktigt med hållbarhet och då är det många av våra 300 000 medlemmar som tycker det också, så på så sätt är det även kunddrivet. Det är grundläggande för oss att ha det på plats.

Hur viktigt är det att Grant Thornton själva jobbar med hållbarhet?

Jätteviktigt. Det är dels viktigt för trovärdighetens skull men också viktigt för det märks att det är gediget och att konsulterna från Grant Thornton verkligen brinner för frågorna. När vi tar in den här tjänsten så är det avgörande att vi har en seriös samarbetspartner. Inte bara någon som gör en snygg rapport, utan som lever hållbarhet själv.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev