article banner
Branschnyhet

Viktiga datum och förberedelser för AFT 2019

Deklarationsblanketten skickas ut digitalt.

Deklarationsblanketten skickas ut i pappersform.

Deklarationen ska vara inlämnad om man inte fått anstånd beviljat.
I så fall gäller månadsskiftet februari/mars 2019.

Beslut om fastighetstaxering (digital brevlåda).

Beslut om fastighetstaxering.

Hur förbereder man sig på bästa sätt?

Det kan ta tid att få fram alla relevanta uppgifter inför deklarationsarbetet, så börja gärna i god tid. Aktuella underlag kring följande faktorer är bra att ha till hands.

  • Tidigare taxeringsbeslut
  • Hyresnivå för 2017
  • Säkerställ att rätt saker ingår i hyran
  • Ytuppgifter
  • Pågår ombyggnation, eller finns det planer på sådan, innan årsskiftet?
  • Har fastigheten genomgått större förändringar sedan den senast taxerades?
  • Finns det några säregna förhållanden på fastigheten som påverkar värdet?


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev