article banner
Branschnyhet

Viktiga datum och förberedelser för AFT 2019

10 sept

Deklarationsblanketten skickas ut digitalt.

25 sept

Deklarationsblanketten skickas ut i pappersform.

1 nov

Deklarationen ska vara inlämnad om man inte fått anstånd beviljat.
I så fall gäller månadsskiftet februari/mars 2019.

15 juni

Beslut om fastighetstaxering (digital brevlåda).

2 juli

Beslut om fastighetstaxering.

Hur förbereder man sig på bästa sätt?

Det kan ta tid att få fram alla relevanta uppgifter inför deklarationsarbetet, så börja gärna i god tid. Aktuella underlag kring följande faktorer är bra att ha till hands.

  • Tidigare taxeringsbeslut
  • Hyresnivå för 2017
  • Säkerställ att rätt saker ingår i hyran
  • Ytuppgifter
  • Pågår ombyggnation, eller finns det planer på sådan, innan årsskiftet?
  • Har fastigheten genomgått större förändringar sedan den senast taxerades?
  • Finns det några säregna förhållanden på fastigheten som påverkar värdet?


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev