article banner
Branschnyhet

Vårdmomsen – så här kan du agera nu

Cecilia Smedfors Cecilia Smedfors

Sedan den 1 juli granskar Skatteverket momsplikten inom vårdsektorn. Uthyrning av legitimerad vårdpersonal betraktas inte längre som momsfri sjukvård. Detta efter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen sommaren 2018. Företag fick knappt ett år på sig att ställa om, men fortfarande är det inte helt tydligt när det är fråga om momspliktig personaluthyrning och när det är momsfri sjukvård. Vår expert Cecilia Smedfors klargör här vad vi vet just nu.

Vilka berörs?
Legitimerad vårdpersonal som tillhandahålls till en beställare (bolag eller landsting) för att utföra vårdtjänster inom ramen för beställarens organisation, d.v.s. som avser köparens patienter. Yrkesgrupper som berörs är t ex läkare, tandläkare, sjuksköterskor och psykologer.

Många lite större företag i vårdbranschen har agerat under våren genom att ställa brevfrågor till Skatteverket och ansöka om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden (SRN). Flera av de förhandsbesked som hittills har prövats av Skatterättsnämnden under början av sommaren har ansetts utgöra momspliktig bemanning och inte momsfri sjukvård.

– Allt pekar på att Skatteverket vid de kommande granskningarna kommer att göra en mycket restriktiv tolkning av vad som kan anses utgöra momsbefriad sjukvård. Vi förväntar oss att Skatteverket kommer att bedöma att momsplikt kommer att gälla för många fall där legitimerad vårdpersonal på olika sätt hyrs ut för att utföra sjukvård gentemot en beställares patienter, konstaterar Cecilia Smedfors.

Hur ska du agera?
Företag som tillhandahåller vård till patienter genom att anlita underkonsulter måste sedan den 1 juli hantera momsfrågan gentemot Skatteverket. Om du inte agerar finns risken att ditt företag påförs moms och skattetillägg om Skatteverket skulle anse att momsplikt föreligger för tjänster som du i din verksamhet har behandlat som momsfri sjukvård.

Beroende på situationen i just ditt företag kan du agera så här:

  • Är ditt företag redan momsregistrerat kan det vara aktuellt att göra ett öppet yrkande till momsdeklarationen från och med juli 2019 och därefter följande perioder kring momshanteringen av sådana tjänster som deklareras som momsfri sjukvård, men som med den nya tolkningen av reglerna kan anses som momspliktig bemanning. Genom sådana öppna yrkanden skyddas ditt företag mot skattetillägg om Skatteverket skulle anse att din verksamhet ska betraktas som momspliktig. Skatteverket kan dock påföra utgående moms om verksamheten anses momspliktig.

  • Är ditt företag inte momsregistrerat kan en första åtgärd gentemot Skatteverket vara att ansöka om momsregistrering även om du är osäker på om din verksamhet kommer att omfattas av momsfriheten för sjukvårdstjänster eller inte. Genom att beskriva den verksamhet som du bedriver i samband med ansökan kommer Skatteverket att göra en bedömning av om ditt företag ska anses bedriva momspliktig verksamhet eller inte.

– Hittills har många företag varit lite avvaktande, men nu är det hög tid att agera. Ta upp frågan om momsplikt till diskussion inom bolaget. Det kan också vara aktuellt med en prisförhandling med beställaren. Vi hjälper många företag att anpassa sig, och varje situation är unik så det är svårt att ge några andra generella tips innan vi får ytterligare klargöranden från SRN och HFD, säger Cecilia Smedfors.

Behöver du stöd i frågan? Kontakta Cecilia Smedfors.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev