article banner
Branschnyhet

Skattereduktion för gåva återinförs från och med 1 juli 2019

Sofia Bülow Sofia Bülow
Skatt - återbäring

Den nya lagen om skattereduktion för gåvor är nästintill identisk med tidigare lagstiftning som slopades 2016. I huvudsak innebär den att privatpersoner som skänker penninggåvor till allmännyttiga stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund är berättigade till viss skattereduktion.

Reduktion ges under förutsättning att ett antal krav är uppfyllda.

  • Gåvorna ska användas till social hjälpverksamhet eller till vetenskaplig forskning,
  • uppgå till minst 2 000 kr per beskattningsår,
  • minst 200 kr per tillfälle.

Reduktionen uppgår till 25 procent av gåvans värde och kan maximalt uppgå till 1 500 kr per beskattningsår.

Gåvomottagaren måste fortfarande godkännas efter ansökan hos Skatteverket, men ansökningsavgiften och årsavgiften har tagits bort i samband med återinförandet.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev