article banner
Branschnyhet

Så kan fintechbolag undvika momsfällorna

Martin Jacobsson Martin Jacobsson

Tech är en sektor där svenska entreprenörsföretag visat sig bli väldigt framgångsrika, mycket beroende på Sveriges höga innovations- och digitaliseringstakt. För just en kategori inom techsektorn – fintechbolagen – som rör sig inom relativt ny lagstiftning och över landsgränserna gäller det att ha extra koll på momsredovisningen.

Fintech är ett samlingsbegrepp för specialiserade aktörer som kombinerar finansiella tjänster med ny teknik och mjukvara för att på så sätt skapa nya smarta och innovativa lösningar. Det handlar ofta om att finansiella tjänster – som betalningar och fakturering – kopplas till affärssystem eller moderniseringar av banktjänster via appar. Andra exempel på lösningar är betalningstjänster som förenklar betalning via nätet eller i butiker.

Sverige ligger långt framme i denna utveckling med Stockholm som en av Europas ledande platser för fintech. Exempel på framgångsrika svenska företag är Klarna, iZettle, Enkla och Lendify. 

För de snabbt växande fintechbolagen finns det många gånger en skattemässig utmaning och det är momsredovisningen. 

– Finansiella tjänster är normalt inte belagda med moms, och det är något som ofta leder till frågetecken, säger Martin Jacobsson, skatterådgivare på Grant Thornton. 

Bild: Martin Jacobsson, skatterådgivare, Grant Thornton

Martin Jacobsson

Vad finns det för potentiella risker?

Vad som kan hända är till exempel att ett entreprenörsföretag börjar utveckla en app utan att veta det exakta användningsområdet för den slutliga produkten och drar av momsen för de kostnader som uppstår under utvecklingsarbetet. 

– Om det sedan visar sig att apptjänsten ska betraktas som en momsfri finansiell verksamhet blir man skyldig att betala tillbaka momsavdraget och riskerar även att drabbas av skattetillägg, säger Martin Jacobsson. 

Även det omvända problemet kan uppstå, alltså att man börjar utveckla en tjänst med avsikt att den ska vara en finansiell produkt och inte drar av moms på inköp. Om tjänsten sedan visar sig bli något annat som är momspliktigt kan det bli problem om man försöker att göra avdrag retroaktivt. 

– Därför är det väldigt viktigt att man redan från början noga tänker igenom vad det är för verksamhet man ska bedriva och om den är att betrakta som en finansiell tjänst eller inte. 

Fallgroparna att undvika

Men förutom den grundläggande frågan – finansiell tjänst eller inte – finns det fler fallgropar att ramla i när det gäller momsredovisningen. En sådan är om man som företag bedriver flera olika verksamheter varav en betraktas som finansiell. 

– Då måste man som företag göra en fördelning av de inköp som görs så att man inte drar av moms för de inköp som  gäller den finansiella delen av verksamheten. För inköp som används både för momsfri finansiell och momspliktig verksamhet kan man göra fördelningen med olika ”nycklar”, som huvudregel andel av omsättningen men även andra fördelningsgrunder kan vara möjliga. Det här är ett snårigt område som är öppet för en massa tolkningar och där det kan vara svårt som företag att bevisa gentemot Skatteverket hur mycket moms som man kan dra av, säger Martin Jacobsson. 

Så kan Grant Thornton stötta

Grant Thornton är rådgivare till många techbolag och har därför skapat en dedikerad med specialkompetens för företag inom sektorn. Där drar man också fördel av att vara en del av ett internationellt nätverk, något som är viktigt för techbolag som ofta agerar utanför Sveriges gränser. 

– Genom vår branschgrupp erbjuder vi tillgång till vår specialistkompetens inom olika underbranscher, till exempel fintech. Det handlar inte bara om momsredovisning utan alla våra tjänster. På så sätt kan vi hjälpa till att stärka kundens affär, oavsett var i världen verksamheten bedrivs, säger Martin Jacobsson. 


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev