Branschnyhet

Kartläggning av privat vård och omsorg – så påverkas ideella organisationer av utvecklingen

Sofia Bülow
Med:
insight featured image
För trettonde året i rad har Grant Thornton släppt vårdrapporten – en kartläggning av den privata vård och omsorgsmarknaden i Sverige. Omsättningen ökade med cirka fem procent under 2021 och lönsamheten är den högsta sedan 2017. Men vårdsektorn hotas också av till exempel personalbrist och låg produktivitet. Dessutom ritas den politiska kartan om. Hur påverkar detta dig som driver ideell verksamhet inom vårdsektorn?

Många ideella organisationer med verksamhet inom vård och omsorg lever med gamla ändamål, utformade i en tid när välfärden var beroende av allmosor och ideella krafter. Såsom samhället ser ut idag ter sig ofta de ändamål, som de ideella organisationerna som verkar inom vård och omsorg har att förhålla sig till, som omoderna och opraktiska.

Dessutom är den skattelagstiftning som de ideella organisationerna har att förhålla sig till ofta onödigt komplex och svår att både tolka och tillämpa. Utöver de utmaningar som ett kommersiellt vårdbolag har att förhålla sig till har därmed de ideella organisationerna ytterligare utmaningar att övervinna och arbeta med.

- Vi har stor erfarenhet av att ge rådgivning till ideella organisationer som bedriver vård och omsorg och vi vet vilka utmaningar som dessa organisationer har att tampas med i jämförelse med ett vanligt aktiebolag. Även om den data som rapporten bygger på är hämtad från aktiebolag så ser vi att rapporten i stort kan appliceras på vård och omsorg som bedrivs av ideella organisationer och hoppas därför att rapporten ska kunna vara en hjälp även för de ideella organisationerna med vård och omsorg, säger Sofia Bülow, skatterådgivare med fokus på ideell sektor.

Vill du boka en genomgång? Kontakta Sofia Bülow.