article banner
Branschnyhet

Förening som äger bolag – så hanteras inkomstskatt och moms

Många föreningar äger bolag, där de bedriver viss verksamhet. Detta får skattemässiga konsekvenser både för inkomstskatt och moms. Men en del föreningar saknar kunskap kring detta. Våra skatterådgivare reder ut vad som gäller – och listar fallgroparna.  

- Ibland har föreningar begränsad kunskap om detta, man har kanske hört från någon annan förening att det är bra med bolag på grund av avdragsrätt för såväl kostnader som moms, men det gäller att se till helheten, säger Annika Nordqvist, momsexpert på Grant Thornton.  

Skatteverket granskar gärna föreningar som äger bolag och tittar då bland annat på de transaktioner som sker mellan enheterna - eller frånvaron av transaktioner. Ibland är samtliga personer anställda i bolaget och om ingen fakturering sker från bolaget till föreningen kan Skatteverket undra vem som sköter om föreningens verksamhet.  

Skatteverket granskar gärna föreningar som äger bolag och tittar då bland annat på de transaktioner som sker mellan enheterna - eller frånvaron av transaktioner. Ibland är samtliga personer anställda i bolaget och om ingen fakturering sker från bolaget till föreningen kan Skatteverket undra vem som sköter om föreningens verksamhet.  

Om bolaget hanterar verksamheten, ska tjänsterna nämligen faktureras från bolaget till föreningen, till marknadspris med moms. Moms som föreningen inte kan göra avdrag för. Det finns ett flertal skatteregler man bör känna till och situationer där man behöver veta vad man gör så att skatt och moms hanteras korrekt.  

Här är några av våra erfarenheter på området: 

  • Kunskapen om hur kostnader ska fördelas mellan föreningen och bolag skulle kunna vara mycket bättre. 
  • Det saknas i många fall avtal mellan föreningen och bolaget – vem gör vad?
  • Det saknas ofta avtal med medlemmarna angående vad de får från bolaget (för en schablonmässigt beräknad serviceavgift).
  • Skatteverkets uppfattning är att betydligt fler uppgifter är föreningsangelägenheter, än vad föreningen anser.
  • Idrottsföreningar som bygger anläggningar i bolag känner ofta inte till momsreglerna vilket gör att avdragsrätten för ingående moms riskera.
  • Fler och fler slopar sina dotterbolag. 

 Tveka inte att kontakta oss innan ni sätter upp ett dotterbolag för att titta på för- och nackdelar.  


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev