Tidigare event den 28 maj 2021
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Korrigera din e-mailadress
Använd din företags-e-post. E-postdomänen du har valt är inte tillåten. gmail.com,yahoo.com,hotmail.com

 

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

 

Våra experter

Magnus Giese
Riskspecialist och ansvarig för Forensic-tjänster
Magnus Giese

Grant Thornton

Daniela Azaric
Rådgivare inom Forensic
Daniela Azaric

Grant Thornton

Maral Myhr
Hållbarhetsexpert
Maral Myhr

Grant Thornton

Kommande event – fler tillfällen adderas löpande