hero banner
Thomas Nilsson
Umeå
Auktoriserad revisor och certifierad affärsrådgivare

Thomas Nilsson

Thomas Nilsson är en mycket erfaren auktoriserad revisor och affärsrådgivare till entreprenörsdrivna företag.

Thomas har gedigen erfarenhet av en mängd branscher så som handel, tjänsteföretag, verkstadsindustri, åkerier, återvinning, bygg och fastigheter.

Han har även mångårig erfarenhet som affärsrådgivare. Det innefattar ägarfrågor som ägardirektiv och aktieägaravtal, strategiska frågor som stöd för att komma i gång med styrelsearbete och mer operativa frågor som exempelvis aktivitetsbaserad affärsplan.

Thomas har även agerat rådgivare till ägare och entreprenörer i samband med företagsförsäljningar och företagsförvärv, vilket ibland inkluderat ett mer långsiktigt strategiarbete samt förberedelser inför en framtida exit. Han har arbetat ett flertal år inom riskkapitalbranschen och på så sätt skaffat sig en bred erfarenhet av dessa frågor.

För att få en bra värdering på ditt bolag, hitta rätt långsiktiga ägare samt möjliggöra en smidig försäljningsprocess är Thomas bästa tips att man som ägare påbörjar planering och förberedelser i god tid.

Kontakta gärna Thomas om du vill ha en engagerad och affärsinriktad revisor eller har frågor runt ditt ägande, strategiska eller operativa frågor, företagsförvärv, en framtida försäljning eller hur du på bästa sätt förbereder din egen exit.

Thomas Nilsson
Auktoriserad revisor och certifierad affärsrådgivare
Thomas Nilsson
Möt våra experter