hero banner
Sofia Skoting
Göteborg
Auktoriserad skatterådgivare

Sofia Skoting

Sofia Skoting är specialiserad i rådgivning avseende inkomstskatt till alla typer av ideella organisationer såsom exempelvis välgörenhetsorganisationer, branschföreningar, idrottsföreningar och trossamfund. Sofia kan bland annat bistå med utredningar avseende en ideell organisations skattestatus samt rådgivning i skatterelaterade frågor som uppstår i framför allt stiftelser och ideella föreningar som äger dotterbolag.

Sofia har även flera års erfarenhet av rådgivning i inkomstskattefrågor till entreprenörsföretag som omfattas av de så kallade fåmansbolagsreglerna.

Kontakta gärna Sofia om du stöter på skattefrågor inom organisation eller i entreprenörsföretaget.

Tjänster
Bransch
Connect
Sofia Skoting
Auktoriserad skatterådgivare
Sofia Skoting
Möt våra experter