hero banner
Sofia Andersson
Göteborg

Sofia Andersson

Auktoriserad skatterådgivare

Sofia Anderssons är specialiserad i rådgivning avseende inkomstskatt till alla typer av ideella organisationer såsom exempelvis välgörenhetsorganisationer, branschföreningar, idrottsföreningar och trossamfund. Sofia kan bland annat bistå med utredningar avseende en ideell organisations skattestatus samt rådgivning i skatterelaterade frågor som uppstår i framför allt stiftelser och ideella föreningar som äger dotterbolag.

Sofia har även flera års erfarenhet av rådgivning i inkomstskattefrågor till entreprenörsföretag som omfattas av de så kallade fåmansbolagsreglerna.

Kontakta gärna Sofia om du stöter på skattefrågor inom organisation eller i entreprenörsföretaget.

Möt våra experter