hero banner
Sara Uhlén
Stockholm

Sara Uhlén

Auktoriserad redovisningskonsult

Sara Uhlén har över 15 års erfarenhet av kundansvar och projektledning inom både outsourcad och insourcad redovisnings- och lönefunktion, omfattande såväl hela ekonomifunktioner som valda delar av dito. Stor vikt läggs vid att utveckla företags systemanvändande och på att automatisera arbetsmoment. Stort fokus läggs även på både intern och extern finansiell rapportering liksom på uppföljning av för respektive verksamhets relevanta nyckeltal. Sara arbetar mestadels med snabbväxande startupbolag med stora ambitioner - finansierade av välrenommerade investerade med höga krav på goda processer och rutiner, effektivitet, kvalitet, samt anpassad rapportering.

Grant Thorntons Ekonomiserviceenhet är branschledande inom outsourcad ekonomifunktion och är en eftertraktad samarbetspartner till ägare och entreprenörer inom många olika branscher, där tech, PE, fastigheter, vård- och omsorg, ideella sektorn, handel samt hotell- och restaurang är frekventa. Sara har ett brett nätverk bestående av många framträdande företagsledare, ägare och investerare inom såväl industri som tech, vård- och omsorg, fastigheter och PE-sektor.

För att vara attraktiv för kunder, leverantörer, medarbetare och investerare är Saras bästa tips att vara noggrann med framtagandet och säkerställandet av relevanta nyckeltal inom de tre ESG-benen (environmental, social and governance) tillsammans med effektiva processer och rutiner. Varje verksamhet har sina egna USPar och för att bygga hållbart värde framåt är det klokt att arbeta strukturerat med dem.

Kontakta gärna Sara för eventuella frågor du har om att bygga effektiva ekonomifunktioner, systemavändning, kvalitetssäkring, finansiell rapportering och nyckeltalsuppföljning.

Möt våra experter