Markus Håkansson Hållbarhetsexpert och auktoriserad revisor Stockholm 08-563 070 72

Erfarenhet

Markus arbetar med finansiell revision och revision av hållbarhetsredovisningar samt strategisk affärsrådgivning. Erfarenheten sträcker över ett brett spektrum av branscher från den personalintensiva tjänstesektorn såsom konsultföretag inom IT och teknik, bygg- och entreprenadföretag, fastighetsförvaltning, försäkringsmäkleri, advokatverksamhet samt handels- och grossistverksamhet till den kapitalintensiva tillverkande sektorn med industriföretag inom bryggeriverksamhet metall- och massaindustri.

I uppdragsportföljen ingår även granskningen av större organisation som bedrivs i förenings- och stiftelseform. Markus har erfarenhet av att leda större revisionsprojekt sedan 2003.