Marcus Nylund Ansvarig för GDPR Stockholm 08-407 77 09