hero banner
Lars Davérus
Stockholm
Skatterådgivare och momsspecialist

Lars Davérus

Lars är jurist och specialist inom momsrådgivning. Han har mångårig erfarenhet av momsfrågor inom ett brett spektra av branscher, med särskilt fokus på bygg & fastighet samt ideell sektor. Lars har även erfarenhet som skatteansvarig på en större internationell fastighetskoncern. Han arbetar med såväl noterade som ägarledda bolag, som organisationer och ideella föreningar.

Lars arbetar dels med proaktiv rådgivning i form av planering och strukturering vid exempelvis exploateringsprojekt avseende bostäder, garage samt kommersiella lokaler. Dels arbetar han med löpande rådgivning kopplad till kundernas verksamheter samt även särskild rådgivning i samband med exempelvis pågående förfrågningar eller revisioner från Skatteverket och i domstolsprocesser. Han har även gedigen erfarenhet av företagstransaktioner i allehanda typer av verksamheter, både på köpar- och säljarsidan.

Som rådgivare vill Lars uppmuntra företag att lyfta momsfrågorna högre upp på agendan. Momsreglerna förändras i enormt snabb takt och det finns anledning att regelbundet se över sina rutiner avseende moms. Huruvida man har möjlighet att göra avdrag för moms eller inte, är direkt resultatpåverkande på ”sista raden”. Med god planering kan företag undvika onödiga momskostnader.  

Kontakta gärna Lars för eventuella frågor rörande moms. 

Lars Davérus
Skatterådgivare och momsspecialist
Lars Davérus
Möt våra experter