hero banner

Kristoffer Ohlsson är skatterådgivare och specialist på frågor kring momsområdet. Kristoffer har särskild erfarenhet av momsfrågor kopplat till fastighet, bygg, finans, hälso- och sjukvård, utbildning och e-handel, men jobbar brett med alla typer av momsfrågor inom diverse olika branscher.

Inom Grant Thorntons indirekta skattegrupp arbetar vi framför allt med olika komplexa frågeställningar kopplat till moms. Vi har även gedigen erfarenhet av arbete med tullfrågor och rådgivning kopplat till punktskatter, exempelvis energiskatter, kemikalieskatt och alkoholskatt. Vi jobbar även med löpande moms-compliance och kan erbjuda hjälp med koordinering av momshantering i flertalet länder.

Har du en fråga kring frivillig skattskyldighet till moms, omvänd byggmoms, momshantering vid nybyggnation eller investering i befintlig fastighet, hantering av moms vid gränsöverskridande försäljning av varor eller andra frågeställningar kopplat till moms, tull eller punktskatter kan du med fördel kontakta Kristoffer.

Möt våra experter