hero banner

Johanna Forsgren är hållbarhetsrådgivare inom social hållbarhet, inklusive intressentdialog och leverantörskedjor samt lagkrav kopplade till hållbarhet. Hon arbetar även brett inom olika projekt för strategi och utbildning.

Johanna Forsgren
Hållbarhetsrådgivare
Johanna Forsgren
Möt våra experter