hero banner
Hilkka Nyberg
Stockholm

Hilkka Nyberg

Ansvarig för internrevision och branschansvarig för Financial Services

Hilkka Nyberg är rådgivare inom företagsstyrning, riskhantering och internkontroll. Hon är ansvarig för Internrevisionstjänster på Grant Thornton Sverige. Hilkka är certifierad internrevisor (CIA) och certifierad inom risk management assurance (CRMA) med över 18 års erfarenhet från både intern- och externrevision samt regelefterlevnadsfrågor, internkontroll, riskhantering och processutveckling.

Hilkka ansvarar, kvalitetssäkrar och leder aktivt och levererar med sitt team av specialister granskningsuppdrag för företag inom olika branscher med tyngdpunkten på den finansiella sektorn.

Hilkka är även branschansvarig och expert inom vår branschgrupp Financial Services där vi samlat spetskompetens för att stötta bolag som står under Finansinspektionens tillsyn men hon har en vidsträckt erfarenhet även andra branscher.

Kontakta gärna Hilkka för eventuella frågor du har om hur ditt företag eller organisation optimerar den interna styrningen och kontrollen eller är i behov av värdeskapande internrevision.

Hilkka Nyberg
Hilkka Nyberg
Ansvarig för internrevision och branschansvarig för Financial Services
Möt våra experter