hero banner
Hanna Lindström
Stockholm
Hållbarhetsrådgivare

Hanna Lindström

Hanna Lindström är hållbarhetsspecialist i Grant Thorntons SBA-grupp (Sustainable Business Advisory) med särskilt fokus på strategi och hållbarhetsrapportering. Hanna arbetar även mycket med GAP-analyser, klimatberäkningar samt Sustainable Finance.

Hanna har erfarenhet av arbete med 10+ strategiuppdrag och hållbarhetsrapportering för bolag inom flertalet branscher, bland annat inom fastighet och transportbranschen. Hon har god erfarenhet av rapportering enligt GRI 2021.

Grant Thorntons SBA-grupp har bred kompetens på hållbarhetsområdet och kan kopplas in som rådgivare och stöd till hålbarhetsproffs, företagsledare och entreprenörer inom alla branscher. SBA arbetar med rapportering, med de legala ramverken, leverantörsled, klimat och biodiversitet.

Kontakta gärna Hanna om du vill veta mer om vad vi kan göra för dig inom hållbarhetsområdet!

Tjänster
Kontakt
Hanna Lindström
Hållbarhetsrådgivare
Hanna Lindström
Möt våra experter