Eva Törning Redovisningsspecialist Stockholm 08-563 072 10
Kvalifikationer
  • Finansiell rapportering
  • Bokföringslagen
  • K2 och K3
  • IFRS