hero banner
Eva Törning
Helsingborg, Stockholm
Redovisningsspecialist

Eva Törning

Eva Törning är redovisningsspecialist med över 25 års erfarenhet. Eva är specialiserad inom BFL, K3, K2 och IFRS. Eva arbetar med företag i många olika branscher, till exempel ideella organisationer samt vård och omsorg. Eva har ett flertal böcker publicerade, bland annat Redovisa Rätt och skriver även artiklar i redovisning, framför allt för FAR.

Eva har under sin långa yrkeskarriär arbetat med redovisning och revision men även med utformning av lagstiftning och i näringslivet. Hon har också arbetat med att ta fram BAS och hade under sex år ett internationellt uppdrag inom IASB.

Kontakta gärna Eva om du har frågor kring något av ovanstående ämnen, eller om du behöver stöd i att resonera kring vilka risker eller möjligheter som finns i ditt företag.

Kvalifikationer
  • Finansiell rapportering
  • Bokföringslagen
  • K2 och K3
  • IFRS
Connect
Eva Törning
Redovisningsspecialist
Eva Törning
Möt våra experter