Emelie Kagart Senior Manager Advisory Stockholm 08-52467348

Emelie Kagart rådgivare inom Integration & Separation på Grant Thornton i Stockholm.