Bo Lundberg Ansvarig för Rapport och analys Karlstad 054-14 45 59