Vi erbjuder skräddarsydda tjänster inom skatt, revision, rådgivning och ekonomiservice – globalt och lokalt – allt samlat under ett tak för att du ska nå dina ambitioner.
Läs de senaste nyheterna, tipsen och mer
En ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) öppnar upp för avdragsrätt i moderbolag för kostnader vid försäljning av aktier i dotterbolag. Detta när syftet är att effektivisera den kvarvarande verksamheten samt frigöra kapital till koncernens verksamhet. I det prövade fallet anses försäljningskostnaderna vara direkt kopplade till moderbolagets samlade momspliktiga ekonomiska verksamhet. Det blir dock upp till kammarrätten att pröva frågan gällande eventuell begränsning av avdragsrätten.
Cecilia Smedfors
Martin Jacobsson
| 3 min lästid |
Våren är en intensiv period i föreningslivet med årsmöten, kongresser och förbundsstämmor. Det är då nyvalda styrelser tar vid för att förvalta och utveckla sin förening. Nu efter sommaren är det hög tid att sätta sig in mer i styrelsearbetet. Henrik Lundquist, auktoriserad revisor och en del av Grant Thorntons branschgrupp för ideella organisationer klargör.
5 min lästid |
Den 20 september presenterade regeringen budgetpropositionen för 2024. Många delar var förutsägbara och stort fokus är att hantera inflationen och främst stötta hushållen och välfärden. Men regeringen aviserar också några punkter som träffar företagen. Bland annat vill man minska regelbördan för att stimulera företagande och tillväxt.
Elisabeth Mörck
| 3 min lästid |
Den 14 december 2022 beslutade EU om ett nytt direktiv som tar sikte på informations- och cybersäkerhet för samhällsviktiga tjänster. Vad är bakgrunden och vilka nyheter medför regelverket?
Peter Käll
Christer Runestam
Sanida Saliovski
| 4 min lästid |
Att attrahera och behålla nyckelkompetens är en stor utmaning för många växande bolag. För att svenska entreprenörer ska få bättre förutsättningar har regeringen nu förtydligat att pågående 3:12-utredningen ska analysera på vilket sätt reglerna kan ändras för att göra de särskilda bestämmelserna om lättnader i beskattningen av kvalificerade personaloptioner mer effektiva.
Elisabeth Mörck
| 2 min lästid |
Har du frågor kring rådgivning, vill du få ett kostnadsförslag, eller vill du ge oss feedback? Hör av dig, så återkommer vi så snart vi kan.

Kompetensutveckla med säsongens seminarier, webbinarier och event

Kommande event 04 okt.
Kommande event 05 okt.
Kommande event 11 okt.
Kommande event 17 okt.
Västerås
8:00 fm
Karriär
Hos oss blir du viktig
Vår övertygelse är att tillit och rätt vägledning får människor och företag att utvecklas. Därför ger vi dig tidigt eget ansvar för att påverka din utveckling. Vi tror på kraften i dig.
Är du redo för ditt nästa steg? Lediga jobb Nyexaminerad student? Vi visar vägen Lär känna Grant Thornton
Hos oss blir du viktig