Har du frågor kring rådgivning, vill du få ett kostnadsförslag, eller vill du ge oss feedback? Hör av dig, så återkommer vi så snabbt vi kan.
Senaste nytt
Finansdepartementet föreslår betydande ändringar i reglerna för jämkning av moms vid fastighetsförsäljningar fr.o.m. 2024. Förslaget innebär att säljaren kan få betala tillbaka stora belopp i moms om den sålda fastigheten inte ingår i en verksamhetsöverlåtelse. Ändringarna kan dessutom leda till inlåsningseffekter, högre fastighetspriser och försvåra omstrukturering av verksamheter. Även företag kan komma att drabbas av extra kostnader när de flyttar ut. Grant Thorntons experter inom fastighetsmoms Martin Jacobson och Lars Davérus kommenterar förslaget.
Martin Jacobsson
Lars Davérus
| 4 min lästid |
I maj 2022 fick en kommitté i uppdrag att se över hur de så kallade 3:12-reglerna avseende utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag kan förenklas. Nu har regeringen meddelat att de ger ett utökat uppdrag till kommittén. Syftet är att ytterligare främja entreprenörskap, särskilt för små och medelstora företag.
Joanna Bertlin
Joanna Bertlin
| 3 min lästid |
Den nuvarande mervärdesskattelagen, momslagen, har länge ansetts svåröverskådlig. Många av bestämmelserna i lagen har förändrats, och genom tillägg över åren har bestämmelserna blivit svåra att förstå och överblicka. Nu ska lagen uppdateras och bli lättare att förstå och tillämpa. Förslaget till ny momslag omfattar också en viktig förändring vid försäljning av tjänster mellan ideella aktörer.
Lena Westfahl
Lena Westfahl
| 2 min lästid |
Den ekonomiska osäkerheten i världen gör att optimismen hos medelstora företag har sjunkit inför 2023. Men sex av tio beslutsfattare ser ändå ljust på ekonomin. Optimismen just nu ligger, trots osäkerheten, över det historiska genomsnittet. Något som indikerar att företagen har hopp om återgång till normalitet inom en snar framtid. Detta enligt en ny global undersökning från Grant Thornton. Ta del av vår sammanfattning och få tips och råd för att rusta ditt företag.
Anna Johnson
Anna Johnson
| 3 min lästid |
Året närmar sig sitt slut och det är för många dags att stänga böckerna. Elisabeth Raun är auktoriserad revisor och redovisningsspecialist på Grant Thornton och här ger hon några tips kring vad du kan hålla extra koll på inför årsbokslutet.
Elisabeth Raun
Elisabeth Raun
| 2 min lästid |

Kompetensutveckla med säsongens seminarier, webbinarier och event

Möt våra experter

Sök efter en av våra experter inom

eller

alternativt på

eller

Karriär
Morgondagens arbetsplats
Vi erbjuder stora möjligheter för våra medarbetare att utvecklas och utmanas. Genom vårt fokus på entreprenörsföretag skapas ständigt nya karriärvägar, när branscher utvecklas och nya typer av företag växer fram.
Students Professionals
Morgondagens arbetsplats