article banner
Tips och råd

Ta steget ut i världen – undvik fallgropar

Svenska företag ligger långt framme när det gäller att expandera verksamheten utomlands. Men det gäller att satsa på rätt marknad, rätt kunder och att ha tålamod. Grant Thorntons rådgivare ger tips om hur man lyckas bäst med utlandssatsningen.

Grant Thorntons kunder är framför allt medelstora entreprenörsdrivna företag. Just nu har den pågående coronapandemin orsakat stora problem för hela den svenska ekonomin, men trots det finns det företag som nu, liksom under de senast åren, visat ett allt större intresse att expandera affären utanför Sverige gränser.

Det finns flera orsaker till denna trend, bland annat ett positivt klimat för innovationer i Sverige och den allt snabbare digitaliseringen som gör det enklare att bedriva gränsöverskridande affärer. En annan bidragande orsak är den växande affärsmodellen ”as-a-service” där kunden köper ett önskat resultat i stället för en specifik produkt. Sammantaget innebär detta att allt fler svenska företag ser möjligheter i att bredda sin marknad.

– Det vi kan se är att det är många företag inom konfektion och sällanköp som vill ta sig in på marknader utanför Sverige eftersom den ökande e-handeln skapar nya möjligheter. En annan bransch där trenden är väldigt stark är inom Tech-branschen. Och även om vi främst är inriktade på entreprenörsföretag har vi kunskaper som gör det möjligt att hjälpa i stort sett alla som vill etablera sig utomlands, säger Linda Karlsson, som är Partner och ansvarig för International Business Centre på Grant Thornton.

Vanligast att börja i nordiska grannländer

När det gäller var utlandsetableringen görs är det bland Grant Thorntons kunder vanligt att man först söker sig till de nordiska grannländerna, sedan i nästa steg till stora marknader som Storbritannien, Tyskland, USA och Kina.

– Även om det finns skillnader i företagskultur och marknad mellan Sverige och till exempel Danmark eller Norge, ser många Norden som ett naturligt första steg. Men det viktigaste är att man noga analyserar sin affärsmodell och gångbarheten på den tilltänkta marknaden. Mognaden, samt för den delen lagar och bestämmelser, kan variera väldigt mycket mellan olika länder, säger Henrik Hedberg, internationell skatteexpert på Grant Thornton.

Utlandsetablering innebär både möjligheter och utmaningar

Samtidigt innebär en etablering utomlands inte bara nya möjligheter, utan också nya utmaningar. Grant Thorntons erfarenhet är att satsningarna utanför Sverige oftast sker genom egna etableringar men även genom förvärv, och när steget tas gäller det att vara väl förberedd. Förutom det självklara – att ha en tydlig strategi som bygger på en gedigen analys av landet i fråga – finns det en mängd fallgropar kring kulturskillnader, skatteregler, tull, momsredovisning, patenträttigheter och varumärken.

– En av våra främsta styrkor är att vi, som ett internationellt nätverk, har expertis om lagar och regler i de flesta länder samtidigt som vi har vana att jobba tillsammans, säger Jesper Olsen, Outsourcing Services på Grant Thornton.

– Etablerar man sig utomlands är det viktigt att förstå att det med största sannolikhet kommer kosta pengar, samtidigt som det öppnar möjligheter till en mycket större marknad och därmed möjligheter till en helt annan tillväxt. Bland det viktigaste är ordentlig förberedelse, både organisatoriskt och finansiellt, säger Linda Karlsson.

Fem tips för att lyckas med en utlandsetablering:

 • Gör din läxa, undersök marknad baserat på diverse data, allt från branschspecifik information till regulatoriska regler, och ta fram en rimlig affärsplan.
 • Säkerställ att finansiering är på plats.
 • Fokusera på vad ni är bra på i verksamheten, och använd externa specialister för övrigt - det är lätt att gå fel när man försöker klara allt själv, och det blir i många fall bara dyrare i slutändan.
 • Lär dig mer om affärskulturen på den nya marknaden eller ta hjälp av någon som kan denna, små kommunikativa missar kopplat till kulturella skillnader kan snabbt stjälpa en viktig affär Se till att ha rätt resurser redan från början.

 

Detta kan Grant Thornton hjälpa till med:

 • Allmänt rådgivningsstöd och bollplank under hela processen för utlandsetableringen.
 • Identifiera, förmedla och koordinera rätt expertis inom redovisning, revision, skatt och mycket mer, var ni än befinner er i världen.
 • En revision av hela koncernen, vi kan erbjuda en koordinerad revision av både er svenska och utländska verksamhet.
 • Finansiell och skatte-due diligence och värderingsexpertis vid förvärv av utländsk verksamhet.
 • Strukturering för att uppnå den mest effektiva strukturen, till exempel vilket typ bolag som ska väljas i utlandet.
 • Regelefterlevnad vad avser beskattning i utlandet samt koordinering av densamma.
 • Single point of contact, en kontaktperson I Sverige som hanterar all kommunikation med berörda länder.
 • Och mycket mer.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev