article banner
Tips och råd

Styrelsens budord

Ett framgångsrik styrelsearbete uppnås när styrelsen har fokus på rätt frågeställningar och arbetar på rätt sätt. Vi har sammanställt ett antal budord som om de följs leder till ett mer långsiktigt och framgångsrikt styrelsearbete.

Till blivande styrelseledamöter
Innan du tackar ja till ett erbjudande om ett styrelseuppdrag – bedöm om ägarnas förväntningar stämmer med dina värderingar och din uppfattning, samt om du kan tillföra styrelsearbetet något och om uppdraget kan tillföra dig själv någon ny erfarenhet – tacka sedan ja eller nej.

Thord Wilkne, Grundare av WM-data och numera styrelseproffs.

  1. Styrelsens viktigaste uppgift är att bestämma företagets affärsidé och strategiska inriktning.
  2. Styrelsen måste kunna skilja på operativa frågor, styrelsefrågor och ägarfrågor.
  3. Styrelsemöten ska hållas utifrån bolagets behov – inte när det passar kalendern.
  4. Styrelsen ska bemannas med kompetens utifrån bolagets utmaningar och behov – inte för att ge familj och kompisar jobb.
  5. Styrelsearbetet är ett teamarbete – inte en serie soloprestationer.
  6. Mångfald i styrelsearbetet berikar – om den tillåts.
  7. Styrelseledamot ska alltid komma i tid, påläst och väl förberedd till styrelsemötet.
  8. Styrelseledamot skall bara ha en lojalitet – den för bolagets bästa.
  9. Det som sägs i styrelserummet stannar i styrelserummet.
  10. Det sista budordet har vi lämnat öppet för dig att tänka på en egen aspekt som leder till ett aningen bättre styrelsearbete.