article banner
Skattenyhet

Vart tar 3:12 vägen?

Förslaget om nya 3:12-regler kommer inte lämnas till riksdagen i höst. Det sa finansminister Magdalena Andersson på en presskonferens den 26 augusti. Det innebär att nuvarande regler blir kvar, vilket bland annat leder till följande:

  • Skattesatsen blir kvar på 20 procent istället för en höjning till 25 procent
  • Förenklingsregeln kan tillämpas på ett bolag även om du tillämpar huvudregeln på ett annat
  • Kapitalandelskravet på fyra procent för att få använda löneunderlag blir kvar
  • Sparade gränsbelopp räknas upp med tre procent istället för att uppräkningen sänks till två procent
  • Svårigheterna att generations skifta företag blir kvar istället för att införa de föreslagna lättnaderna

- Att skattesatsen inte höjs välkomnas av många, däremot är det mycket olyckligt att problemen med generationsskiften inte åtgärdas, kommenterar Grant Thorntons skatterådgivare Urban Kardvik.
Många företagare står inför pensionering och idag är det väsentligt dyrare att föra över företaget till nästa generation, jämfört med att sälja till en extern köpare. Den utredning som lämnade sitt förslag i våras hade från början bara uppgiften att föreslå regler som gör det skattemässigt neutralt att göra ett generationsskifte. Nu leder den politiska oenigheten om skattesatsen till att problemen med generationsskiften blir kvar.

- Vår förhoppning är att riksdagen ändå får ett ändringsförslag som går att nå enighet om innan riksdagen stänger för i år. Lagändringarna för generationsskiften borde vara en sådan ändring som går att samla en politisk enighet kring. Annars skjuts viktiga förändringar ytterligare minst ett år framåt, säger Urban Kardvik.