article banner
Skattenyhet

Uthyrning av läkare räknas som momspliktig personaluthyrning

Lena Westfahl Lena Westfahl

Högsta förvaltningsdomstolen har nu fastställt det förhandsbesked från Skatterättsnämnden som vi kommenterade i artikeln från den 28 mars. Domen fastställer att ett bolag som rekryterar och hyr ut vårdpersonal till vårdgivare tillhandahåller momspliktiga personaluthyrningstjänster. Bolaget har i processen yrkat på att uthyrningstjänsterna ska ses som momsfria sjukvårdstjänster.

En omständighet som har varit avgörande för domstolen är att bolaget i sig är ett bemanningsföretag som inte själv tillhandahåller vårdtjänster. Eftersom bolaget bedriver uthyrningsverksamhet kan de tjänster som bolaget erbjuder inte klassificeras som vårdtjänster enligt domstolen.

Vår kommentar
Domen innebär en försämring för vårdinrättningar som hyr in vårdpersonal. Inhyrningen av sådan personal kommer i större utsträckning än tidigare att bedömas vara momspliktig. Vårdinrättningarna, som bedriver momsfri verksamhet, kan inte dra av den moms som kommer att faktureras. Trots att domen öppnar upp för att uthyrning av läkare kan vara momspliktigt så besvarar domen inte alla frågor som uppstår.

En fråga är bland annat gränsdragningen mellan momspliktigt och momsfritt i företag, som har både vårdverksamhet och bemanningsverksamhet i form av uthyrning av läkare. Såväl bemanningsföretag som vårdföretag bör se över sina avtal och sina momsrutiner för att säkerställa att momsen hanteras korrekt. För de företag som nu börjar ha momspliktig verksamhet följer även en rätt att dra av moms på kostnader i verksamheten. Kontakta gärna Grant Thorntons momsspecialister om du behöver hjälp.