article banner
Nyhet

Sverige står högt i kurs som IT-nation

Kompetensbrist och ökad konvergens mellan sektorer är några av alla de faktorer som driver på uppköpsvågen inom IT-branschen. Grant Thornton har kartlagt industrin ur ett transaktionsperspektiv.

Sverige ligger långt framme i hela den digitala transformationen, och med den finns ett omättligt behov av IT-kompetens. Den snabba teknikutvecklingen gör att branschen är i ständig förändring och inte minst: har stark tillväxt. Under 2017 växte den svenska IT-branschen med 3,6 procent.

Aktörerna blir alltmer nischade, vilket banar väg för partnerskap och samarbeten. Många olika typer av företag kan idag tänka sig att köpa upp ett IT-bolag, och transaktioner mellan IT-bolag och närliggande sektorer, som management- och teknikkonsulter, blir allt vanligare.

Att hitta rätt personer till branschen är en utmaning varför konkurrensen om rätt kompetens, IT-företagens hårdvaluta, är påtaglig. Samtidigt måste man ligga i framkant. Sammantaget skapar dessa förutsättningar ett klimat med många företagsförvärv, visar Grant Thornton som synat branschen ur ett transaktions- och värderingsperspektiv.

Under 2017 gjordes 165 förvärv på den nordiska IT-marknaden. Framför allt handlar det om mindre och medelstora bolag, ofta nischade eller lokalt förankrade, som blir uppköpta. 35 procent av de sålda företagen var svenska och svenska bolag står även för de flesta uppköpen i nordiska transaktioner. Sverige står högt i kurs som IT-nation och marknaden attraherar allt fler utländska IT-konsulter. Grant Thornton konstaterar även att antalet nordiska riskkapitalbolag som förvärvat bolag i IT-sektorn ökad markant det senaste året.

En analys som baseras på en portfölj av noterade aktörer med betydande nordisk verksamhet visar också att värderingen av noterade IT-bolag har stigit rejält de senast fem åren.

För första gången på tio år steg också de hårt konkurrensutsatta konsultpriserna under fjolåret. Men även lönekostnaderna i branschen ökar, vilket pressar lönsamheten hos leverantörerna.

Key findings

  • Tillväxten bland de svenska IT-konsulterna under 2017 var i snitt 3,6 procent.
  • 2017 steg konsultpriserna för första gången på tio år.
  • 165 nordiska IT-konsultbolag köptes upp under 2017.
  • Transaktioner mellan IT-branschen och närliggande sektorer bli allt vanligare.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev