article banner
Nyhet

Säkrare hantering av personuppgifter

rich text with image

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktigt för oss på Grant Thornton. Inom kort träder den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, en lag som stärker rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet och reglerar på vilka sätt organisationer och myndigheter får hantera personuppgifter.

Så påverkas du som kund till Grant Thornton

  • Vi kontaktar i tillämpliga fall våra kunder för att förnya uppdragsbrev och personuppgiftsbiträdesavtal via vår elektroniska signeringstjänst. Vi kommer även att förnya våra kundvillkor, vilka finns att läsa under Allmänna avtalsvillkor.
  • Efter den 25 maj kommer vi inte kunna distribuera känsliga personuppgifter* via oskyddad e-post. Grant Thornton använder en säker kommunikation med hjälp av kryptering och lösenordsskydd, eller tjänsten ** i Grant Thorntons kundplattform. Lönespecifikationer distribueras via en mobil lösning.  I förekommande fall använder vi en utökad krypteringstjänst.

Information om behandling av personuppgifter

  • Allmän information om behandling av personuppgifter i register för antagande och hantering av kunder och uppdrag hittar du under Kundinformation.
  • Allmän information om behandling av personuppgifter i revisionsuppdrag hittar du under Information i revisionsuppdrag.
  • Den 25 maj publicerar vi vår uppdaterade privacy policy som också beskriver hur vi hanterar personuppgifter.

Säkerhetsåtgärder
Grant Thornton vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar. Mer information om vårt säkerhetsarbete hittar du under Säkerhetsåtgärder.

* Med känsliga personuppgifter avses enligt GDPR bl.a. personuppgifter som avslöjar medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa eller religiös övertygelse.
** Ärendehantering och dokumentarkiv är en säker och effektiv digital lösning för kommunikation och hantering av dokument tillsammans med våra kunder.

Kontakta oss

Har du frågor om Grant Thorntons hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Vill du göra en begäran om utdrag, radering eller ändring av de uppgifter som finns sparade om dig? Gå till vårt formulär för att göra en begäran.