article banner
Nyhet

Fler Gaseller väntas under 2017

rich text with image

Förra året vändes en nedåtgående trend, och antalet Gasellföretag ökade. Årets sammanställning kommer i månadsskiftet september/oktober. I år pekar det mesta emot att ökningen fortsätter, enligt Katarina Butovitsch, Gasellredaktör på Dagens Industri.

Antalet Gasellföretag ökade med 16 procent till 933 stycken under 2016. Det beror huvudsakligen på en förbättrad konjunktur, mycket tack vare en stark inhemsk efterfrågan, förklarar Katarina Butovitsch.

- Med tanke på att ekonomin gått starkt under 2013 till 2016, som är undersökningsperioden i årets Gaselltävling, finns det goda förutsättningar för att antalet Gaseller fortsätter öka i år. Dock med en reservation – att en del företag kan ha haft svårt att växa så mycket som de velat eftersom det är svårt att hitta den kompetens de behöver.

Många Gaseller i byggbranschen

Listan toppades förra året av byggföretag, följt av handels- och konsultbolag.

Vad utmärker de branscherna – finns det faktorer som är extra gynnsamma för tillväxt?
- Byggkonjunkturen har varit stark vilket har gynnat företagen i sektorn, men byggbranschen har alltid varit en stark Gasellbransch. Tjänsteföretag, som bygg och konsulter, liksom handelsföretag har lättare än exempelvis tillverkande företag att växa organiskt, vilket är ett av kriterierna för att bli Gasell. Tjänsteföretagen kan växa med antalet anställda utan stora investeringar, säger Katarina Butovitsch.

Kommer de hålla sig kvar i listans toppskikt även under 2017?
- Det verkar troligt att de fortsätter att ligga i topp, men när årets undersökning är klar i månadsskiftet september-oktober vet vi det definitiva svaret.

Gasellernas framgångsfaktorer
Oavsett bransch, finns det några framgångsfaktorer som man kan se återkomma hos de bolag som utnämns till Gaseller:

  • De binder upp en mycket mindre andel rörelsekapital i exempelvis varulager, kundfordringar och skulder till leverantörer än andra företag.
  • De har en låg skuldsättningsgrad och försörjer sig med eget kapital i flera år innan de blir Gasellföretag.
  • De har en begriplig och tydlig affärsidé.
  • Några bolag återkommer gång efter gång på listan över Gaseller, så kallade seriegaseller.

Sedan Gaselltävlingens start 2000 har ett bolag varit Gasell tio år, ett bolag har varit Gasell nio år, fem bolag har varit Gasell åtta år, och 14 bolag har varit Gasell sju år.

Grant Thornton är partner till Di Gasell sedan nio år tillbaka. Ses vi på höstens Gasellträffar?.