article banner
Nyhet

Få ägandet på rätt spår med Owner’s Room

rich text with image

Är du osäker på vad du egentligen vill i din roll som företagsägare? Med Grant Thorntons tjänst Owner's Room kan du få hjälp att se klarare och ge bättre förutsättningar för styrningen av ditt företag.

Ägare, en rådgivare, en metod – och ett rum. Deltagare i Grant Thorntons Owner's Room är som namnet antyder ägare, oftast till medelstora företag, och syftet med samtalet som sker i ett Owner's Room är att ta ett helhetsgrepp om visioner och önskemål med ägandet.

– Vi tar avstamp i fyra ämnesområden: var du befinner dig idag som ägare, var befinner sig företaget, vilka är dina mål och hur agerar du som ledare, säger Helena von der Esch, affärsrådgivare på Grant Thornton, som tillsammans med Henrik Johansson ansvarat för den svenska delen av utvecklingsarbetet med tjänsten.

– Den övergripande huvudfrågan är personlig. Vi försöker åstadkomma ett tryggt samtal kring vad ägaren har för livsmål, vad hon eller han vill uppnå med sitt liv, och hur man kan uppnå ett framgångsrikt företagande som ägare.

Rent praktiskt genomförs Owner's Room i ett rum på något av Grant Thorntons 24 kontor i landet. På de fyra väggarna finns paneler som på ett strukturerat sätt hjälper deltagarna, eller deltagaren, genom samtalet. Man behöver inte nödvändigtvis följa panelerna i rätt ordning, utan de kan anpassas efter olika behov där man kan stanna vid de paneler som är mest relevanta. 

Deltagarna behöver heller inte förbereda något och det hela leds av en erfaren affärsrådgivare från Grant Thornton med gedigna kunskaper om ägande och styrning. Samtalet som tar cirka en och halv till två timmar dokumenteras och sammanfattas i en redovisning till kunden.

Auktoriserad revisor
Henrik Johansson Kontakta Henrik

Enligt Helena von der Esch kan Owner's Room fungera väl vid en mängd olika tillfällen.

– Om till exempel ett företag är nystartat kan det vara ett bra hjälpmedel för ägaren att ta fram ett ägardirektiv, aktieägaravtal och affärsplan som gör det möjligt att direkt ha fokus på vad som är målet med ägandet. Ett annat tillfälle kan vara om ett företag står inför någon typ av förändring, exempelvis någon yttre förändringar i företagets marknad eller förändring i konjunktur, då är det ju ägarens ansvar att ange företagets fortsatta färdriktning, säger hon.

Andra vanliga frågor som kan komma upp under Owner's Room är om ägaren har rätt roll i företaget och, om det finns fler ägare, ifall dessa är medvetna om varandras olika målsättningar med ägandet.

– Vi har haft fall där deltagare varit ägare i flera decennier och där man aldrig tidigare satt sig ner och diskuterat de här frågorna.

Helena von der Esch har hittills genomfört ett tjugotal Owner's Rooms med svenska kunder, och responsen har överlag varit väldigt positiv.

–  En av deltagarna återkopplade efter att ha deltagit i ett Owner's Room och kände att vi på Grant Thornton verkligen månade om honom, vilket var uppmuntrande och inspirerande för oss, säger hon.

– En annan viktig betydelse av Owner's Room är att vi genom vår roll som facilitator lär oss ännu mer om vad som är viktigt för våra kunder och att vi därmed kan ytterligare stärka vår roll som rådgivare.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev