article banner
Branschynyhet

Masken som infekterar företag världen över

Johan Sarasalo Johan Sarasalo

Så kallad ransomware har blivit ett högst verkligt affärsproblem. Den världsomfattande ransomware-attacken Wannacry (kallas även Wcry) har sedan maj infekterat datorer över hela världen och är den största globala cyberattacken någonsin. Just den här kampanjen har varit effektiv med att sprida sig när den väl kommit in i en it-miljö.

Wannacry är en skadlig, självspridande mask som utnyttjar ett känt säkerhetshål i Windows och krypterar filer både lokalt och på delade nätverk. När en dator är infekterad uppmanas den drabbade att betala en lösensumma i Bitcoin för att få tillgång till systemet och filerna.

Spridningen av Wannacry tros har startat då någon har klickat på en länk eller öppnat en bifogad fil i ett e-mail som innehåller den skadliga koden. Myndigheter avråder från att betala lösensumman eftersom det bidrar till att finansiera vidareutveckling av skadlig kod.  

Visste du att...

  • ransomwareattacker har ökat med 225 procent i Sverige från Q1 till Q2 år 2017 och 172 procent globalt från 2015 till 2016. BEC-bedrägerier (Business Email Compromise) har orsakat 3 miljarder dollar i förluster globalt. (källa: Trend Micro)
  • enligt FBI betalade verksamheter i USA första kvartalet i fjol lösensummor på 209 miljoner dollar, jämfört med 24 miljoner dollar samma kvartal 2015.
  • nästan 12 miljoner nya varianter av skadlig kod identifierades varje månad runt om i världen under 2016 av it-säkerhetsföretaget Check Points forskare. Under de senaste två åren har fler skadliga program lanserats än under de föregående 29 åren tillsammans.
  • ett svenskt företag spenderar i snitt mer än sju miljoner kronor för att kunna återhämta sig efter ett dataintrång och det tar i genomsnitt 66 dagar innan allt är helt återställt. (källa: it-kanalen.se)

- I och med den snabba digitaliseringen av samhället och företag ökar sårbarheten och den här typen av cyberintrång kommer inte att minska framöver. Allt fler drabbas av oönskade digitala intrång såsom ransomware och det vållar stora skador i form av försämrat anseende och ekonomiska förluster för de drabbade. Företag behöver fokusera på informations- och cybersäkerheten mer än någonsin tidigare. Det är också viktigt att öka medvetenheten om aktuella cyberhot och -risker kontinuerligt för alla anställda, kommenterar Ritva Malmqvist, Director IT Assurance på Grant Thornton.