Thomas Ljungkrantz Kontorschef och auktoriserad revisor Sandviken 026-65 66 17