hero banner
Stefan Niska
Luleå
Auktoriserad revisor

Stefan Niska

Stefan Niska är auktoriserad revisor. Han jobbar inom alla branscher men särskilt med bygg- och anläggningsrelaterade företag, entreprenadföretag, tillverkande företag och konsulter.

Fokusområdena inom Stefans rådgivning är Äga, Styra och Leda-relaterade frågor så som generationsskiften, köpa och sälja företag, bolagsstruktur och omstruktureringar, styrelsearbete, aktieägaravtal och ägardirektiv.

Typfrågor som Stefan är specialist inom kan vara: hur tar vi på bästa sätt in en ny delägare eller hur gör vi för att lösa ut en delägare, hur kommer vi i gång med ett affärsdrivet styrelsearbete, hur ska vi nå vara mål, hur minskar vi våra risker, vad behöver vi veta för att köpa ett företag? Kontakta gärna Stefan om du funderar kring någon av ovanstående frågor, eller behöver stöd i hur ditt företag kan utvecklas och växa.

Stefan Niska
Auktoriserad revisor
Stefan Niska
Möt våra experter