Peter Stenberg Ansvarig för Grant Thornton Flow. Göteborg 031-701 37 01