Peter Stenberg Ansvarig för Grant Thorntons digitala kundportal Göteborg 031-701 37 01