Peter Stenberg Ansvarig för Grant Thornton Flow Göteborg 031-701 37 01