Claes Jörstam Kontorschef och auktoriserad revisor Göteborg 031-701 37 37

Claes Jörstam är auktoriserad revisor och kontorschef på Grant Thornton i Göteborg.