Grant Thornton Göteborg

Kontakta oss

Revision och rådgivning i Göteborg

Spännande affärsidéer föds och utvecklas i Göteborgsregionen. På Grant Thorntons kontor i Göteborg är vi närmare 100 medarbetare som tillsammans erbjuder ett brett tjänsteutbud för ditt företags olika faser och behov. Vi har stor erfarenhet av just entreprenörer och tillväxtbolag, och våra rådgivare har extra djup kunskap inom branscher som transport, fastighet och ideella. Vår vision är att verka för ett välmående näringsliv och hållbarhet finns med i allt vi gör. Vi ser fram emot att hjälpa dig och ditt bolag att växa.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Styrelsearbete i praktiken
Över 2500 beslutsfattare har genom åren deltagit på Grant Thorntons seminarier i styrelsearbete.I denna styrelseutbildning har vi samlat all vår kompetens och erfarenhet av styrelsearbete och vänder sig till ägare, styrelseledamöter och företagsledning. Utbildningen bygger på en kombination av teori baserat på regelverk och lagstiftning med praktiska case från vår verklighet som rådgivare till ägarledda företag i hela landet.

Läs mer och anmäl dig här!

Kontakta oss

Göteborg

Östra Hamngatan 26
Box 2230
403 14 Göteborg

Kontorschef i Göteborg