Carina Mäki Gunillasson Kontorschef och auktoriserad redovisningskonsult Kiruna 0980-31 13 07

Carina Mäki Gunillasson är auktoriserad redovisningskonsult, affärsrådgivare och kontorschef på Grant Thornton i Kiruna.