Digitala fakturor

Hanteringen blir både enklare och mer effektiv om du istället väljer att få fakturan via e-post. Förutom att en digital faktura är miljövänlig kommer den fram till dig snabbare, vilket ger dig mer tid till själva fakturahanteringen. Att bli av med pappersfakturorna tar bara några minuter!