article banner
Skattenyhet

Utökad momsplikt vid upplåtelse av lokal

Karolina Andersson Karolina Andersson
rich text with image

När ett företag erbjuds tillgång till lokaler för kortare tid kombinerat med andra tjänster, så som till exempel säkerhets- eller receptionstjänster, kan kringtjänsterna bli avgörande för momsbeskattningen. En uthyrning av lokal, som enligt huvudregeln är momsfri, kan i sådana fall istället bedömas vara en momspliktig transaktion. Detta framgår av ett ställningstagande från Skatteverket.

Uthyrning av en lokal är som regel momsfri och hyrestjänsten anses vara passiv där hyresvärden endast ställer lokalen till kundens förfogande. Om tjänsten omfattar tillgång till en lokal för kortare tid tillsammans med andra tjänster kan det enligt Skatteverket vara fråga om ett aktivt tillhandahållande och därmed blir momspliktigt. Hyresvärden ska i sådana fall, utöver tillgång till lokalen, tillhandahålla en eller flera tjänster vilka huvudsakligen efterfrågas av kunden. Det kan exempelvis handla om en arena som till en arrangör av en rockkonsert utöver tillgång till lokalen även sköter hantering av publikinsläpp och biljettkontroll, säkerhetsansvar och artistens ljud- och ljusutrustning.

Ett annat exempel är en mässanläggning som till en mässarrangör under åtta dagar tillhandahåller en mässlokal men även ansvarar för säkerheten under mässdagarna, planering av montrarnas placering, bemanning av informationsdisk och garderob samt installation av el till montrarna.

Vår kommentar
Ställningstagandet innebär enligt vår mening en extensiv tolkning av när en tjänst som inkluderar tillgång till lokal blir momspliktig. Detta öppnar upp nya möjligheter för ägare till exempelvis mäss- och arenaanläggningar att momsbelägga hela sin tjänst och få avdragsrätt för kostnader som lagts ner på anläggningen. Arenabolag och andra som upplåter lokal på kort tid tillsammans med andra tjänster bör reflektera kring formerna för upplåtelsen av lokalerna, samt vilka kringtjänster som erbjuds. Om du är nyfiken på vad ställningstagandet innebär för ditt företag är du varmt välkommen att kontakta Grant Thorntons momsspecialister.