article banner
Skattenyhet

Trepartshandel – ny dom från EU-domstolen

Enligt en ny dom från EU-domstolen tydliggörs att förenklingsregeln för trepartshandel fungerar även om mellanmannen är momsregistrerad i avsändarlandet.

För att underlätta vid trepartshandel (en säljare, en mellanman och en slutkund) finns förenklade momsregler som innebär att mellanmannen, under vissa särskilda förutsättningar, inte behöver momsbeskattas i varken destinationslandet eller etableringslandet. För att få tillämpa förenklingsreglerna vid trepartshandel krävs följande

  1. det är tre företag i kedjan
  2. att de tre företagen är momsregistrerade i tre olika EU-länder
  3. att varan levereras direkt från det första företaget till det sista företaget i kedjan.

Enligt momsdirektivet får mellanmannen inte får vara registrerad i avsändarlandet för att förenklingsreglerna om trepartshandel ska kunna tillämpas. Frågan som uppkommit i EU-domstolen är om mellanmannens momsregistrering i avsändarlandet, förhindrar tillämpningen av förenklingsreglerna för trepartshandel.

EU-domstolen anser att även om formuleringen i direktivet kan tolkas som att mellanmannen inte får vara registrerad i avsändarlandet, måste tolkningen göras i enlighet med syftet bakom bestämmelserna, dvs. att förenkla. EU-domstolen fann att så länge mellanmannen inte agerar under momsregistreringsnumret i avsändarlandet, så kan förenklingsreglerna ändå tillämpas.

Vår bedömning
Den svenska lagtexten ger utrymme för den tolkning som EU-domstolen gjort, men många andra EU-länder har hittills bedömt att förenklingsreglerna för trepartshandel inte kan användas om mellanmannen är registrerad för moms i avsändarlandet. Vi ser positiv på EU-domstolens klargörande dom, vilken förhoppningsvis förenklar momshanteringen för företag som bedriver varuhandel inom EU.

Det händer mycket inom området moms och internationell handel just nu och de kommande åren och vår uppmaning för företag som bedriver internationell handel är att följa utvecklingen noga. Kontakta gärna Grant Thorntons momsspecialister om du behöver hjälp.