article banner
Skattenyhet

Rätt fakturaunderlag för korrekt momsavdrag

Räcker det att spara scannade eller fotade fakturor vid medarbetares utlägg? Nytt från Skatteverket om hur fakturor ska bevaras för att få avdrag för momsen när medarbetare gör inköp.

Enligt ett nytt ställningstagande från Skatteverket ska fakturor som en anställd mottar för ett företags räkning bevaras i den form medarbetarenmottog dem. Om en pappersfaktura mottogs av den anställde ska den bevaras i pappersformat och på motsvarande sätt bevaras elektroniskt om den mottogs i elektroniskt format. Om säljaren utfärdar ett papperskvitto och även ställer ut en elektronisk kopia av kvittot till företaget kan dock den elektroniska kopian bevaras och läggas till grund för avdragsrätten för ingående moms.

Observera att medarbetaren inte själv kan skapa en elektronisk kopia av en pappersfaktura genom till exempel en mobilapp. En sådan kopia är inte tillräcklig för avdragsrätt utan företaget ska bevara det ursprungliga kvittot.

Notera också att en medarbetares inköp, för företagets räkning med egna medel, anses som ett utlägg om det kan ses som naturligt att arbetsgivaren står för inköpet. Det gäller till exempel vid inköp av facklitteratur, kost, logi och inköp för representation. Om inköpet inte anses gjort för företagets räkning saknar företaget avdragsrätt för ingående moms.

Korrekt fakturaunderlag är en förutsättning för avdragsrätt för ingående moms. Om ditt företag har medarbetare som gör inköp för företagets räkning uppmanar vi dig att titta närmare på underlaget.

Grant Thorntons momsexperter kan ge dig och ditt företag mer information och vägledning.