article banner
Skattenyhet

Ny EU-dom - moms på transporttjänster i samband med export

Om en transportör anlitar en underleverantör för att utföra transporttjänster i samband med export, omfattas inte transporttjänsten av momsfriheten för export. Detta enligt en ny dom från EU-domstolen. Anledningen är att underleverantören inte har avtalet direkt med exportören, importören eller mottagaren av varorna.

Export av varor och vissa tjänster som har direkt samband med en export debiteras inte med svensk moms. För att transporttjänster ska ha ett direkt samband med exporten anser EU-domstolen att tjänsterna dels måste bidra till det faktiska genomförandet av exporten och dels tillhandahållas direkt till exportören, importören eller mottagaren av varorna.

Skatteverket har tidigare ansett att transporttjänster i samband med export inte ska faktureras med svensk moms oavsett vem som utför transporten. Skatteverket analyserar för närvarande den nya EU-domen och dess påverkan på den svenska momslagen.

Om du får uppdrag av transportörer i Sverige att leverera varor till ett land utanför EU så kommer du sannolikt framöver behöva debitera moms på fakturan.

Behöver du och ditt företag stöd kring vad som gäller, kontakta Grant Thorntons momsexperter.