article banner
Skattenyhet

Ingen moms på prispengar i samband med idrottstävlingar

Prispengar i samband med idrottstävlingar är inte momspliktiga. Detta då pengarna inte är ersättning för någon viss tjänst som idrottsutövaren har utfört. Det har Skatteverket bedömt i ett ställningstagande.

Detta innebär i sin tur att en idrottsutövare som enbart deltar i idrottstävlingar och erhåller prispengar inte kan anses bedriva någon ekonomisk verksamhet i momshänseende. En sådan idrottsutövare ska alltså inte vara momsregistrerad, behöver inte redovisa utgående moms men kan heller inte göra avdrag för ingående moms.

En idrottsutövare kan dock förutom prispengar, i sin tävlingsverksamhet, även erhålla andra ersättningar som gör att en ekonomisk verksamhet i momshänseende anses föreligga. Dessa kan till exempel fås i form av sponsorintäkter, reklamintäkter eller ersättningar i form av startpengar (en ersättning för att ställa upp i en tävling, oavsett resultat).

För att det ska vara en ekonomisk verksamhet krävs att idrottsutövaren får dessa ersättningar med en viss kontinuitet och frekvens. Dessutom, även om deltagande i idrottstävlingar inte är en ekonomisk verksamhet kan ändå annan verksamhet samtidigt bedrivas som är en ekonomisk verksamhet. Till exempel kan den som bedriver hästsport vid sidan av deltagandet i tävlingar bedriva handel med hästar eller avelsverksamhet, vilken kan utgöra en ekonomisk verksamhet.

Enligt Skatteverket ska inte avdragsrätten påverkas negativt av momsfria prispengar som erhålls i en ekonomisk verksamhet.

Eftersom ställningstagandet innebär en ändring i sak av Skatteverkets tidigare syn, på så sätt att prispengar inte är ersättning för en tjänst, anger Skatteverket att beslut som föranleds av ställningstagandet inte bör avse redovisningsperioder före 1 januari 2018.

Bedriver du en idrottsverksamhet och är osäker på vad som gäller? Hör av dig till oss så hjälper våra momsspecialister på Grant Thornton dig att göra en rätt bedömning just i ditt fall.