article banner
Skattenyhet

Budgetprop: Låg moms ska öka företagande inom naturturism

Regeringen föreslår, i dagens budgetproposition, en sänkning av momsen på förevisningar av naturområden från 25 procent till 6 procent från och med den 1 januari 2018. Syftet med förslaget är att öka naturturismen i Sverige och tanken är att en lägre skattesats skapar bättre möjligheter för företagare att starta sin verksamhet och främja naturturismen.

Naturturismen omfattar naturområden som ligger utanför storstadsområdena. Det kan tänkas uppkomma problem med att förutse vilka tjänster som kommer att omfattas då förslaget inte närmare förklarar gränsdragningen mellan natur- och storstadsområden. Det är också tveksamt om kultur- och stadsvandringar samt förevisning av kulturområden kommer omfattas av förslaget.

Lagförslaget kan komma att skapa många frågor hos berörda skattskyldiga om vilka av deras tjänster som kommer omfattas av sex procent och vilka som inte gör det.

Grant Thorntons momsspecialister kan hjälpa till med att se över din verksamhet och att analysera konsekvenser av den nya lagförslaget.