article banner
Rapport

Hur planerar du för framtiden?

Du håller säkert med om att det är svårt att förutsäga hur framtiden kommer att se ut.

Vi på Grant Thornton kan inte erbjuda någon spåkula, men däremot en artikel med praktiska åtgärder som medelstora företag kan vidta för att kunna förutse och planera för framtiden.

Läs hela artikeln på grantthornton.global.

Infografik
Framtidens arbetsplats: Vad är rätt, fel och nytt? Se hela infografiken