article banner
nyhet

Grant Thornton gör integrerad årsredovisning

I år presenterar Grant Thornton för första gången hållbarhetsinformation i vår årsredovisning för att tydliggöra det värde vi skapar tillsammans med våra kunder och ge en helhetsbild av vår interaktion med omvärlden.

Att bidra till en hållbar samhällsutveckling blir allt viktigare för företag och organisationer. Frågan är hur man ska redovisa sitt ansvarstagande för miljö och sociala frågor – i fristående rapporter eller som en del av årsredovisningen? Grant Thornton har i år valt att göra en första ansats till en integrerad årsredovisning. Det viktigaste är dock inte själva rapporteringen, utan att hållbarhet integreras i verksamhetens alla delar. Det menar Linda Mannerby, hållbarhetschef på Grant Thornton.

 Det finns en styrka i att driva en organisation utifrån ett värdeskapande perspektiv där organisationens kommersiella, sociala och miljömässiga delar vävs ihop. Utmaningen ligger i att tänka på ett nytt sätt kring strategi, styrning och mål, säger hon.

En annan viktig poäng är att integrerad rapportering ger ett bättre beslutsunderlag för dem som läser rapporten och ska använda informationen – till exempel vid ett ägarskifte. Ett helhetsperspektiv leder ofta till mer framgångsrika affärer.

 När hållbarhetsfrågorna integreras i den övergripande strategin och företagets mål blir kopplingen till affärsvärdet tydligt. Då blir det också enklare att fatta underbyggda och hållbara beslut, säger Linda Mannerby.

Grant Thornton vill bidra till att fler ska se fördelarna som är kopplade till ett integrerat synsätt och erbjuder strategisk affärsrådgivning och olika tjänster kopplade till hållbarhet. Det handlar om övergripande strategiarbete, väsentlighetsanalyser, riskarbete, utbildningar för styrelser och arbete med års- eller hållbarhetsredovisningar.

Markus Håkansson är chef för Grant Thorntons externa hållbarhetsteam. Han ser tydliga fördelar med integrerad rapportering för bolagets främsta målgrupp – tillväxtbolag med upp till 200 anställda:

– Det är ett bra sätt att börja arbeta strategiskt med hållbarhet i en organisation. Många tillväxtbolag har redan ett långsiktigt och hållbart perspektiv i sin affärsmodell och då kan den här typen av rapportering göra det värdet ännu tydligare för omvärlden. Integrerad rapportering fungerar också väldigt bra tillsammans med andra värdeskapande ramverk – som vårt rådgivningsverktyg 6 box model till exempel.

 

Vår integrerade årsredovisning

I år presenterar vi hållbarhetsinformation i vår årsredovisning för att tydliggöra det värde vi skapar tillsammans med våra kunder och ge en helhetsbild av vår interaktion med omvärlden.

I vår strävan att nå vår vision har vi tagit ett stort kliv framåt för att arbeta integrerat med hållbarhet i alla delar avverksamheten.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev