article banner
Nyhet

Avgörande för fortsatt tillväxt att hitta rätt talanger

rich text with image

I dag tvingas många företag säga nej till uppdrag då de inte har rätt kompetens för att utföra dem - "ett jätteproblem för Sveriges tillväxt", enligt Günther Mårder, vd för Företagarna och Anna Johnson, vd Grant Thornton.

Att locka till sig och behålla talanger - och att förse dem med aktuell fortbildning - är utmaningar som många brottas med idag. Günther Mårder pratade under ett Almedalsseminarium arrangerat av Grant Thornton om att Sveriges utbildningssystem måste bli bättre på att möta företagens efterfrågan på aktuell och anpassad utbildning.

- Kortare, snabbare och mer flexibla universitetsutbildningar anpassade efter företagens behov kan vara ett steg i rätt riktning, menar han.

Dessutom bör alla utbildningar omfatta en praktikperiod, förlagd på ett företag.

- Det underlättar matchningen mellan företag och blivande medarbetare.

Anna Johnson, vd för Grant Thornton, håller med och påpekar vikten av att fortsätta utbilda den personal man har, inte minst för att behålla dem. Idag finns det inget stödsystem för utbildningskostnader hos företagen. För många företag skulle det underlätta att få en utbildningspeng:

- Små och medelstora företag har sällan resurser att anordna utbildningar internt. För dem skulle det här vara en bra lösning för kompetensutveckling, säger Anna Johnson.

När världen krymper hårdnar konkurrensen om talangerna. För att företagen ska kunna locka till sig talanger utifrån, bör vi enligt Mårder se över skatter, arbetskraftskostnader och hur vi kan göra det lättare att få en bostad. För att komma in på bostadsmarknaden i Sverige behövs ett startkapital, vilket kan göra det mindre attraktivt att flytta hit och arbeta här. Anna Johnson bekräftar bilden.

- Vi har många kunder inom bank-, bygg- och hotellbranschen och här ser vi hur svårt de har att hitta rätt personal. För dem är det helt avgörande för den fortsatta tillväxten om de kan rekrytera rätt personer, säger hon.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev